เบาหวาน เบาใจด้วย ไดอะเมท

ลดความเสี่ยงในการเกิด ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ด้วยข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ การปฏิสัมพันธ์กับนักกำหนดอาหาร และการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม การดูแลตัวเอง ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ได้จากทุกที่