Tag Archives: diamate

ทำความรู้จักกันมากขึ้นกับไดอะเมท (Diamate) แพลทฟอร์มดูแลผู้ป่วยเบาหวาน www.diamate.co

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ ผมพงษ์ชัย เพชรสังหาร (ขวัญ) ผู้ร่วมก่อตั้งแอปพลิเคชั่น ไดอะเมทสำหรับดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และกรรมการผู้จัดการบริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จำกัด วันนี้ขออนุญาตเล่าเรื่องราวและแรงบันดาลใจในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นไดอะเมทครับ

แอปพลิเคชั่นไดอะเมท (Diamate) สำหรับดูแลผู้ป่วยเบาหวานหรือมีความเสี่ยงเบาหวานที่บ้านให้ดีขึ้น ไดอะเมทมาจากคำว่า Diabetes ที่แปลว่าเบาหวาน บวกกับ Mate ที่แปลว่าเพื่อนซึ่งเราอยากให้ไดอะเมทเป็นเสมือนเพื่อนที่รู้ใจ คอยให้คำแนะนำกับผู้ป่วยเบาหวานที่ถูกต้องในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัยต่อภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

พงษ์ชัย เพชรสังหาร

เบาหวานเป็นโรคภัยใกล้ตัว ครอบครัวผมก็เหมือนกับอีกหลายๆครอบครัวที่ญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน สำหรับครอบครัวผมคุณตา คุณอา และคุณลุงเป็นเบาหวาน ส่วนคุณแม่เป็นโรคไต ทุกท่านที่กล่าวมาเสียชีวิตแล้ว จึงคิดว่า เบาหวานเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆมากมาย เช่น ตาบอด โรคหัวใจ โรคไต หรือแผลเรื้อรัง หากสามารถทำแอปพลิเคชั่นในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้ดีขึ้นคงจะเป็นเรื่องที่ดีมาก

องค์การอนามัยโลกระบุถึงจำนวนผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก 425 ล้านคน ในอาเซียน 30 ล้านคน และสถิติของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯระบุว่าประเทศไทยมีคนป่วยเป็นเบาหวานมากกว่า 4.8 ล้านคนและเติบโตต่อเนื่องมากขึ้นทุกปี ที่สำคัญคือกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่ามีผู้ป่วยที่สามารถควบคุมภาวะเบาหวานได้ไม่ถึง 70% จึงคิดว่าหากพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่สามารถให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถมีคำแนะนำและมีคนคอยดูแลในระหว่างที่ไปพบแพทย์ครั้งถัดไปจึงคิดว่าจะช่วยดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้ดียิ่งขึ้น

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีเป็นหัวใจของการดูแลโรคเบาหวาน โดยการควบคุมอาหาร การรับประทานยาโรคเบาหวานอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับการออกกำลังกาย

ผู้ป่วยเบาหวานจะพบแพทย์เป็นประจำ 1 ถึง 3 เดือนครั้ง มักจะประสบปัญหาในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเมื่ออยู่ที่บ้าน ไม่ทราบว่าอะไรกินได้ อะไรกินไม่ได้ กินในปริมาณเท่าไร ระดับน้ำตาลในเลือดแต่ละวันขึ้นลงอย่างไร อาการต่างๆที่เกิดขึ้น ยาที่ได้รับ ล้วนส่งผลซึ่งกันและกัน หากมีบริการที่สามารถดูแลคนไข้เบาหวานหรือผู้มีความเสี่ยงเบาหวานเมื่ออยู่ที่บ้านได้จะช่วยให้การควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้น โดยได้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชั่นไดอะเมทกับโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเบาหวานและทีมนักกำหนดอาหารของโรงพยาบาลฯ และขยายบริการสู่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่สนใจแห่งอื่นๆ

แอปพลิเคชั่นไดอะเมท เป็นแอปพลิเคชั่นดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านร่วมกับการรักษาที่โรงพยาบาล คนไข้ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ในระบบจะทำการโหลดแอป Diamate ลงทะเบียนและสอนการใช้งานโดยทีมงานของโรงพยาบาล เมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน จะใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวจากทีมนักกำหนดอาหารหรือนักโภชนาการในระบบซึ่งเป็นทีมเดียวกับที่ผู้ป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาลนั้นๆ มีการแนะนำการกินอาหาร รวบรวมสถิติการกินอาหารและระดับน้ำตาลเพื่อให้แพทย์ได้ทราบ ส่งผลให้การวางแผนการรักษาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบมีการเก็บข้อมูลการใช้ยา การกินอาหาร กระบวนการให้คำแนะนำในแต่ละวันช่วยสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ หากผู้ป่วยมีเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วซึ่งช่วยติดตามระดับน้ำตาลของผู้ป่วยได้ที่บ้านโดยเชื่อมต่อแอปกับเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วโดยอัตโนมัติ ให้ผลการวัดน้ำตาลเข้าสู่แอปพลิเคชั่นพร้อมการแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปรกติได้อย่างทันท่วงทีไปยังแอปพลิเคชั่นฝั่งโรงพยาบาลได้ด้วย

นอกจากนี้กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นชื่อว่า Diamate และเลือก Diamate Care จะเป็นการให้บริการดูแลโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ ทีมงานของไดอะเมท ในการให้คำปรึกษาด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อให้คำแนะนำในการปรับอาหารให้สอดคล้องกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยผู้ใช้งานสามารถใช้บริการส่วนต่างๆฟรี เช่น การบันทึกน้ำตาล การบันทึกอาหาร คาร์โบไฮเดรตที่กิน ยาที่ใช้ ส่วนการดูแลและให้คำปรึกษาโดยนักกำหนดอาหารจะมีค่าบริการรายเดือน

ผมคาดหวังว่าไดอะเมทเป็นกิจการที่ดำเนินการเพื่อสังคม โดยเปิดรับความร่วมมือในการให้บริการไดอะเมทเป็นเครื่องมือในการดูแลคนไข้ของโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ ยินดีให้การอบรม หรือ ติดตั้งฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลจะเสียค่าบริการให้กับไดอะเมทก็ต่อเมื่อโรงพยาบาลมีการคิดค่าบริการพิเศษในการดูแลคนไข้ผ่านแอปพลิเคชั่นแล้วเท่านั้น

Diamate ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจาก ผู้บริหารโรงพยาบาลเทพธารินทร์ และทีมนักกำหนดอาหารของโรงพยาบาล ที่เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ในการสังเคราะห์องค์ความรู้ต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน มาประยุกต์กลายเป็นแอปพลิเคชั่น เทคโนโลยีจุดเด่นคือ เป็นการติดตามระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเมื่ออยู่ที่บ้านเข้าระบบโดยอัตโนมัติ ร่วมกับข้อมูลอาหาร คาร์โบไฮเดรต การใช้ยา อาการที่เกิดขึ้น ซึ่งจะแจ้งเตือนไปยังทีมสุขภาพในการดูแลในแต่ละวัน

นอกจากนี้ เรายังได้เป็นพันธมิตรกับองค์กรต่างๆ เช่น บริษัท โรชไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) ในการพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องตรวจน้ำตาลเข้ายังแอปพลิเคชั่นไดอะเมท รวมถึงการเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานที่นำ Diamate ไปใช้ดูแลพนักงานหรือลูกค้าของตนด้วย เช่น อลิอันซ์อยุธยา กรุงเทพประกันชีวิต Novatis เป็นต้น

ท้ายสุดนี้ผมหวังว่าไดอะเมทจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้ดียิ่งขึ้น

ขอบพระคุณครับ

พงษ์ชัย เพชรสังหาร

ผู้ร่วมก่อตั้งแอปพลิเคชั่น ไดอะเมทสำหรับดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และกรรมการผู้จัดการบริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จำกัด

info@diamate.co

Diamate
ภาพการใช้งานแอปไดอะเมท

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , ,