Tag Archives: ประเภทเบาหวาน

คุณรู้ไหมว่าคุณเป็นเบาหวานประเภทไหน
หากคุณพบว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวาน ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า โรคเบาหวานมีหลายประเภทแต่ทุกประเภทจะพบว่าผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูงกว่าปกติ โดยในปัจจุบันพบว่าเบาหวานมีทั้งหมด 4 ประเภท โดยจะมีสาเหตุแตกต่างกันไป ดังนี้
1. เบาหวานประเภทที่ 1 เป็นโรคที่ร่างกายไม่สามารถหลั่งฮอร์โมนอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือด จึงทำให้ร่างกายขาดฮอร์โมน จึงทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง โดยเบาหวานประเภทนี้มักจะพบในเด็กและคนอายุน้อย ที่มีรูปร่างผอม
2.เบาหวานประเภทที่ 2 เป็นเบาหวานชนิดที่ร่างกายสามารถหลั่งฮอร์โมนอินซูลินได้ลดลงหรือร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ฮอร์โมนทำงานได้ลดลง ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายสามารถลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้น้อยลง ซึ่งโรคเบาหวานที่คนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเป็นมากที่สุด คือ โรคเบาหวานชนิดนี้ โดยสังเกตได้ง่ายๆว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดนี้จะมีรูปร่างอ้วน ซึ่งเป็นผลมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมและการขาดออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน ดังนั้นวิธีง่ายๆในการป้องกันเบาหวานคือการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกำลังกาย
3.เบาหวานในขณะตั้งครรภ์ เป็นภาวะที่ร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลินมากขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ โดยพบว่าหลังคลอดระดับน้ำตาลในเลือดจะกลับมาเป็นปกติ แต่จะมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคเบาหวานในอนาคต โดยเฉพาะในคนที่ไม่มีการปรับพฤติกรรมชีวิตในการลดความเสี่ยงเช่น พฤติกรรมในการรับประทานอาหาร
4.เบาหวานจากสาเหตุอื่น หมายความว่าเป็นเบาหวานที่มาจากสาเหตุอื่นๆเช่น โรคของตับอ่อน จากความผิดปกติของยา ของต่อมไร้ท่อ จากการติดเชื้อ หรือ โรคทางพันธุกรรม แล้วส่งผลให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น
ดังนั้นเห็นได้ว่าการที่คุณมีภาวะเบาหวานเกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นมาได้จากหลายๆปัจจัย ซึ่งเบาหวานแต่ละประเภทก็จะมีวิธีที่ใช้ในการรักษาที่แตกต่างกันไป หากคุณอยากรู้ว่าเบาหวานมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง ต้องติดตามในตอนต่อไปนะคะ
Reference: แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 (Clinical Practice Guideline for Diabetes 2017)
นักกำหนดอาหารบทความโดย คุณศรีธนภร จิตสอาดกุล (เพชร)
นักกำหนดอาหารวิชาชีพ ให้บริการคำปรึกษาด้านอาหารและโภชนาการผ่านแอปพลิเคชั่น Diamate
สอบถามเพิ่มเติมในการจัดอบรมลดความเสี่ยงโรคเบาหวานหรือโรคอ้วนสำหรับพนักงานหรือผู้บริหารได้ที่ info@diamate.co

Tags: ,