Tag Archives: นักกำหนดอาหาร

หากกล่าวคำว่า “นักกำหนดอาหาร” (Dietitian) หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรืออาจจะยังไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของนักกำหนดอาหาร เพราะถือเป็นสายวิชาชีพใหม่ในประเทศไทย ดังนั้นหากถามว่าบทบาทหน้าที่ของนักกำหนดอาหารคืออะไร สำคัญอย่างไรต่อผู้ป่วย คงต้องตอบว่า นักกำหนดอาหารเป็นผู้ที่จะนำความรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการมากำหนดปริมาณอาหารและสารอาหารที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายของผู้ป่วย และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ป่วยจนสามารถเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับสภาวะร่างกาย เพราะถ้าหากผู้ป่วยได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะโรคของผู้ป่วย อาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ ดังนั้น เปรียบเสมือนได้ว่า ใช้อาหารเป็นยาที่ช่วยในการดูแลโรคไปด้วย

ในอดีต ผู้ป่วยยังไม่มีนักกำหนดอาหารในการช่วยแนะนำเรื่องอาหาร แต่จะมีบุคลากรในวงการแพทย์ช่วยแนะนำเรื่องอาหารให้กับผู้ป่วยเบื้องต้น ซึ่งพบว่าอาหารที่แนะนำอาจจะยังไม่ครอบคลุมทำให้ผู้ป่วยยังไม่สามารถเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรคได้ถูกต้องมากนัก ทำให้ผู้ป่วยยังไม่สามารถควบคุมสภาวะโรคได้ดีนัก แต่ ณ วันนี้ เรามีนักกำหนดอาหาร มาช่วยดูแล กำหนดอาหารที่เหมาะสมกับสภาวะโรคและ แนะนำอาหารที่ควรเลือกรับประทานหรือหลีกเลี่ยง กับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด จึงเห็นได้ว่า นักกำหนดอาหารมีบทบาทอย่างมากในการช่วยดูแลรักษาผู้ป่วย ยิ่งไปกว่านั้นโรคที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดในการดูแลเรื่องอาหารอย่างโรคเบาหวาน พบว่าหลังจากที่มีนักกำหนดอาหารเข้ามาช่วยดูแล สามารถทำให้ผู้ป่วยเลือกรับประทานอาหารได้มากขึ้นและสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยลดอาการแทรกซ้อนอื่นๆเช่น โรคหัวใจ โรคไต ได้อีกด้วย

นักกำหนดอาหารบทความโดย คุณศรีธนภร จิตสอาดกุล (เพชร)
นักกำหนดอาหารวิชาชีพ ให้บริการคำปรึกษาด้านอาหารและโภชนาการผ่านแอปพลิเคชั่น Diamate
สอบถามเพิ่มเติมในการจัดอบรมลดความเสี่ยงโรคเบาหวานหรือโรคอ้วนสำหรับพนักงานหรือผู้บริหารได้ที่ info@diamate.co

Tags: