โรคเบาหวานคืออะไรใครรู้บ้างช่วยตอบที
โรคเบาหวาน เป็นโรคที่คนส่วนใหญ่ได้ยินอย่างคุ้นหูกันบ่อยๆ แต่ใครจะบ้างว่าจริงๆแล้วโรคนี้คืออะไร ซึ่งเบาหวานคือโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง ที่พบว่าร่างกายจะมีระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูง เนื่องจากความผิดปกติในการหลั่งฮอร์โมน อินซูลิน หรือ ความผิดปกติในการออกฤทธิ์ของอินซูลิน หรือทั้งสองอย่างร่วมกัน โดยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นโรคเบาหวาน หรือไม่ โรคนี้เป็นโรคที่ไม่ได้มีอาการบอกอย่างชัดเจนว่า นี่คืออาการเบาหวาน แต่จะอาการเบื้องต้นที่บ่งชี้ว่า อาจเป็นสัญญาณของเบาหวานคือ มีอาการหิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งถ้าคุณมีอาการผิดปกติเหล่านี้ ควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด
แต่ไม่ได้หมายความว่า คุณไม่มีอาการเหล่านี้แล้วคุณจะไม่เป็นเบาหวาน คนทั่วๆไปก็อาจจะมีเบาหวานแฝงอยู่ก็ได้ดังนั้น อันดับแรก จะต้องประเมินความเสี่ยงที่คุณจะมีโอกาสเป็นเบาหวานก่อน โดยสามารถประเมินได้อย่างง่ายๆจาก อายุ เส้นรอบเอว ดัชนีมวลกาย(BMI) ความดันโลหิต พบว่าหากคุณมีค่าเหล่านี้สูงขึ้นก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานของคุณได้ และ อีกปัจจัยหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ ประวัติการเป็นเบาหวานของคนในครอบครัว ซึ่งหากบุคคลในครอบครัวที่เป็นญาติสายตรงของคุณมีภาวะเบาหวาน หมายความว่า คุณยิ่งมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอีกด้วย หรือสามารถประเมินความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานผ่านแอฟพลิเคชั่น ไดอะเมท ก็ได้ ซึ่งหากประเมินแล้วพบว่าคุณมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน คุณควรจะไปการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ โดยสามารถตรวจประเมินได้จากการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งมีหลายวิธี แต่วิธีที่ตรวจทั่วไป คือการตรวจน้ำตาลในขณะอดอาหารมาแล้วประมาณ 8 ชั่วโมง แล้วมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 126 มก./ดล. หรือ เจาะน้ำตาลที่เวลาใดก็ได้ แล้วมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 200 มก./ดล. โดยวิธีแรกจะมีความแม่นยำกว่า หากคุณตรวจแล้วพบว่ามีค่าดังที่กล่าวมา คุณควรมีการพบแพทย์เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและทำการรักษาต่อไป
Reference: แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 (Clinical Practice Guideline for Diabetes 2017)
นักกำหนดอาหารบทความโดย คุณศรีธนภร จิตสอาดกุล (เพชร)
นักกำหนดอาหารวิชาชีพ ให้บริการคำปรึกษาด้านอาหารและโภชนาการผ่านแอปพลิเคชั่น Diamate
สอบถามเพิ่มเติมในการจัดอบรมลดความเสี่ยงโรคเบาหวานหรือโรคอ้วนสำหรับพนักงานหรือผู้บริหารได้ที่ info@diamate.co

Tags: