หลายๆคน คงสงสัยว่า มีโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ด้วยเหรอ ต้องบอกว่ามีค่ะ โดยโรคเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์ คือ โรคเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกในขณะตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่จะหมายถึง โรคเบาหวานที่เกิดขึ้น ขณะตั้งครรภ์โดยรวมถึงโรคเบาหวานหรือความทนต่อกลูโคสผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนการตั้งครรภ์แต่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อน เป็นภาวะที่สามารถพบได้บ่อยถึงประมาณร้อยละ 7 ของหญิงตั้งครรภ์ โดยพบว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีประวัติเป็นเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์ มีโอกาสพัฒนาเป็นเบาหวาน ภายใน 5-10 ปีหลังจากคลอดแล้ว ซึ่งหญิงที่มีภาวะเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์ควรได้รับการประเมินซ้ำอีก หลังจากคลอดบุตรแล้วอย่างน้อย 6 สัปดาห์ เพื่อให้การวินิจฉัยว่าผู้ป่วยยังมีความผิดปกติในการควบคุมระดับกลูโคสหรือไม่
ตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคเบาหวาน ปี 2017 กำหนดว่า หญิงตั้งครรภ์ทุกคน ควรได้รับการตรวจคัดกรองหาโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ยกเว้นหญิงที่มีความเสี่ยงต่ำมาก ได้แก่ อายุน้อยกว่า 25 ปีและน้ำหนักตัวก่อนการตั้งครรภ์ปกติ และไม่มีประวัติโรคเบาหวานในครอบครัว และไม่เคยมีประวัติการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติมาก่อน โดยถ้าเป็นหญิงที่มีความเสี่ยงสูงจะแนะนำให้มีการตรวจคัดกรองเมื่อฝากครรภ์ครั้งแรก
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์
– มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป
– มีภาวะอ้วน
– มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน
– มีภาวะความดันโลหิตสูง
– มีกลูโคสในปัสสาวะ
– เคยมีประวัติเป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์มาก่อน
ซึ่งการตรวจคัดกรองเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ สามารถทำได้อย่างไร ต้องบอกว่า สามารถตรวจเวลาใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร โดยให้หญิงตั้งครรภ์ ดื่มสารละลายกลูโคส 50 กรัม หลังจากดื่ม 1 ชั่วโมง ให้ตรวจวัดระดับกลูโคส ถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 140 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ถือว่าผิดปกติต้องทำการตรวจวินิจฉัยในลำดับต่อมา
การตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ในปัจจุบันจะมีอยู่สองเกณฑ์ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล โดย
สรุปวิธีวินิจฉัยดังตารางด้านล่าง
โดยวิธีที่ 1 หากพบว่ามีความผิดปกติตั้งแต่ 2 ค่าขึ้นไป จะถือว่าเป็นโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ ส่วนวิธีที่ 2 หากพบว่ามีความผิดปกติตั้งแต่ 1 ค่าขึ้นไปจะถือว่าเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
ทางเพจ Diamate หวังว่า เรื่องภาวะเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์ น่าจะทำให้หลายๆคนพอเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ แต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะ เรามีเรื่องต่อมาคือ วิธีการรักษาโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ มาฝากกันในบทความต่อไปค่ะ
Reference
1. The International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 8th edn.Brussels, Belgium: International Diabestes Federation, 2017.
2.แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2017
3.บทความ โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ นพ.ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. Medical Complication in Elderly Gravida. รศ.นพ. วิฑูรย์ ประเสริญเจริญสุข Srinagarind Med J 2007: 22 (supply)
นักกำหนดอาหารบทความโดย คุณศรีธนภร จิตสอาดกุล (เพชร)
นักกำหนดอาหารวิชาชีพ ให้บริการคำปรึกษาด้านอาหารและโภชนาการผ่านแอปพลิเคชั่น Diamate
สอบถามเพิ่มเติมในการจัดอบรมลดความเสี่ยงโรคเบาหวานหรือโรคอ้วนสำหรับพนักงานหรือผู้บริหารได้ที่ info@diamate.co

Tags: , ,