โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นไดอะเมทในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยที่ BMI เกินโดยการแนะนำการใช้งานและการให้คำปรึกษาทางโภชนาการผ่านทางแอปพลิเคชั่น คาดหวังให้สามารถติดตามและให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลในการดูแลตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น